carillas estéticas
  • Blanquejament.
  • Carilles de porcellana per canviar el color i la forma.
  • Carilles de composite per aconseguir un canvi immediat.
  • Tractaments conservadors i obturacions estètiques.
  • Perfilado de labios con ácido
carillas estéticas
  • Blanquejament.
  • Carilles de porcellana per canviar el color i la forma.
  • Carilles de composite per aconseguir un canvi immediat.
  • Tractaments conservadors i obturacions estètiques.
  • Perfilat de llavis amb àcid hialurònic