• Problemes d’Articulació Temporomandibular i Oclusió.
  • Tractaments amb fèrules de descans basats en el diagnòstic mèdic.
  • APNEES i roncopaties.
  • Estudi del son i fèrules d’avanç mandibular.
  • Regeneració Òssia amb Plasma Ric en Factors de Creixement
  • Problemes d’Articulació Temporomandibular i Oclusió.
  • Tractaments amb fèrules de descans basats en el diagnòstic mèdic.
  • APNEES i roncopaties.
  • Estudi del son i fèrules d’avanç mandibular.
  • Regeneració Òssia amb Plasma Ric en Factors de Creixement