clinica dental pont
  • Amb caretes.
  • Amb corones completes.
  • Protesis fixes, removibles i mixtes.
  • Nous materials com el Zirconi per evitar les terminacions fosques dels metalls convencionals.
  • Carilles gairebé transparents que es cimenten hermèticament amb un adhesiu dental.
clinica dental pont
  • Amb caretes.
  • Amb corones completes.
  • Protesis fixes, removibles i mixtes.
  • Nous materials com el Zirconi per evitar les terminacions fosques dels metalls convencionals.
  • Carilles gairebé transparents que es cimenten hermèticament amb un adhesiu dental.