Amb caretes.

 

Carilles gairebé transparents

Carilles gairebé transparents que es cimenten hermèticament amb un adhesiu dental.

 

Amb corones completes

 

Nous materials

Com el Zirconi per evitar les terminacions fosques dels metalls convencionals.

Protesis fixes, removibles i mixtes