• La càries dental és una malaltia provocada per bacteris que destrueixen l’estructura de la dent.
 • Les restes d’aliments que queden a la boca sense eliminar formen una pel·lícula enganxosa anomenada Placa Bacteriana.
 • Placa Bacteiana + sucres i àcids continguts en els aliments disminueixen el pH salivar i = CÀRIES. Després d’afectar a l’esmalt (no hi ha dolor encara), segueix aprofundint i afecta la dentina (apareix el dolor).
 • I de seguir sense tractament, aconsegueix arribar a la polpa dentària provocant la infecció i el cosecuente DOLOR.
 • L’ajudarem a controlar els factors de risc relacionats amb la caries
 • L’informarem de les mesures higièniques i dietètiques que l’ajudaran a evitarl a caries
 • La prevenció segueix sent el millor tractament, per això insistim tant en les revisions periòdiques.
 • La càries dental és una malaltia provocada per bacteris que destrueixen l’estructura de la dent.
 • Les restes d’aliments que queden a la boca sense eliminar formen una pel·lícula enganxosa anomenada Placa Bacteriana.
 • Placa Bacteiana + sucres i àcids continguts en els aliments disminueixen el pH salivar i = CÀRIES. Després d’afectar a l’esmalt (no hi ha dolor encara), segueix aprofundint i afecta la dentina (apareix el dolor).
 • I de seguir sense tractament, aconsegueix arribar a la polpa dentària provocant la infecció i el consegüent DOLOR.
 • L’ajudarem a controlar els factors de risc relacionats amb la caries.
 • L’informarem de les mesures higièniques i dietètiques que l’ajudaran a evitar la caries
 • La prevenció segueix essent el millor tractament, per això insistim tant en les revisions periòdiques.