Agenèsia de incisives laterals superiors

Agenèsia de incisives laterals superiors

La agenèsia o la absència de la formació d’una dent, es produeix per una alteració en el procés de formació de la làmina dentaria que causa la no formació de una o varies dents, tan en dentició temporal com permanent. En el cas de que afecti les incisives laterals...