Durant tot l’any 2018 mantindrem a un preu més reduït aquestes plaques de protecció nocturna per aquelles persones que apreten les dents a la nit.

Per confeccionar-les cal pendre unes mides i remetre-ho al laboratori, doncs son individualitzades.

Aquestes ferules ens ajuden a evitar el desgast dental per bruxisme, protegeixen les obturacions, les corones i els implants, i suavitzen les forces que fem a l’articulacio de la mandíbula (Articulació Temporo-Mandibular).

Les molèsties per la presió que fan al principi, queden compensades ràpidament per la sensació de confort que ens proporcionen després.

Per les persones que no tenen prou voluntat per portar la fèrula, en podem fer unes de més primes i més còmodes però que també durarant menys temps.

Si teniu molèsties a l’articulació de la mandíbula, dolor muscular al mastegar o al matí quan os lleveu, si sou apretadors fins i tot durant el dia o si os veieu els queixals i dents desgastats, consolteu-nos, val més protegir i prevenir abans no sigui massa complexa.

Per culpa de l’habit d’apretament (bruxisme) veiem amb molta freqüència fractures de queixals i problemes infecciosos en peces que porten corones (fundes) i cefaleas i contractures musculars.

Recordeu, el 2018 protegim les nostres dents!

Dr Xavier Pont  ·  93.717.88.33  ·  www.clinicadentalpont.es  ·  info@clinicadentalpont.es